arama
giriş
Kayıt talebi

Verileri koruma beyanı

Genel Beyanlar

1.1 Hedef belirleme ve sorumluluk

1. Bu veri koruma açıklamaları sizi kişisel verilerin işleminin şekli, kapsamı ve amacı hakkında, bizim online sunularımızla ve bunlarla ilgili web sayfaları, işlevleri ve içerikleri bağlantısında (aşağıda birlikte „online sunusu“ veya „web sayfası“ olarak belirtilmiştir).

2. Online sunununun sunucusu ve veri koruma hukuku açısından sorumlusu Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG (Zeppelinstraße 13, 32051 Herford) olup – aşağıda   „sunucu“, „biz“ oder „bize“ olarak belirtilir.

3. Bizim online sunumuz Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG (Zeppelinstraße 13, 32051 Herford) tarafından hazırlanmıştır.

4. Bizim veri koruma görevlimize m.schlaberg(at)dresselhaus.de E-Mail adresi altında ulaşılabilir.

5. „Kullanıcı“ kavramı bütün müşterileri ve online sununun ziyaretçilerini kapsar.

1.2 Hukuki dayanaklar

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi tarafımızdan aşağıdaki hukuki dayanaklar bazında yürütülür:

a. Veri Koruma Temel Yönetmeliği’nin (DSGVO) 6. maddesinin 1. fıkrasının a harfi gereğince onay. Bir onay ilgili kişi tarafından belirli bir durum için, bilgilendirilmiş şekilde ve yanlış anlaşılmayacak biçimde bir açıklama veya bir diğer sarih teyitleyici şekilde şahsını ilgilendirilen verilerin işlenmesini kabul ettiğini açıklayan her bir irade bildirisidir.

b. Sözleşmenin yerine getirilmesinin gerekliliği veya Veri Koruma Temel Yönetmeliği’nin (DSGVO) 6. maddesinin 1. fıkrasının b harfi gereğince hazırlayıcı önlemlerin uygulanması, yani bizim sözleşme bağlantısında size karşı olan görevlerimizi yerine getirebilmemiz için veriler gereklidir veya sizinle bir sözleşmenin kurulmasının hazırlıkları için verilere ihtiyacımız vardır.  

c. Veri Koruma Temel Yönetmeliği’nin (DSGVO) 6. maddesinin 1. fıkrasının c harfi gereğince bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, yani örneğin bir kanun veya diğer yönetmelikler gereği olarak verilerin işlenme koşulu bulunmaktadır.

d. Veri Koruma Temel Yönetmeliği’nin (DSGVO) 6. maddesinin 1. fıkrasının f harfi gereğince haklı çıkarların korunması için işlem, bunun anlamı bizim şahsi haklı çıkarlarımızın veya üçüncü tarafların haklı çıkarlarının korunması için, sizin kişisel verilerin korunmasını gerektiren çıkarlarınızın veya temel haklarınızın ve temel özgürlüğünüzün üstün olmaması durumunda, işlem yapılmasının gerekli olduğudur.

1.3 Etkilenenlerin hakları

Tarafımızdan yapılacak veri işlemleri ile bağlantılı olarak sizin aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır:

a.  Veri Koruma Temel Yönetmeliği’nin (DSGVO) 15. maddesi gereğince bilgi alma hakkı

b. Veri Koruma Temel Yönetmeliği’nin (DSGVO) 16. maddesi gereğince düzeltme yapılması hakkı

c.  Veri Koruma Temel Yönetmeliği’nin (DSGVO) 17. maddesi gereğince silinme hakkı („unutulma hakkı“)

d. Veri Koruma Temel Yönetmeliği’nin (DSGVO) 18. maddesi gereğince işlemin sınırlandırılması hakkı

e. Veri Koruma Temel Yönetmeliği’nin (DSGVO) 20. maddesi gereğince verilerin aktarılabilirlik hakkı

f. Veri Koruma Temel Yönetmeliği’nin (DSGVO) 21. maddesi gereğince ititaz etme hakkı

Not: Kullanıcılar kişisel verilerinin işlenmesine yasal talimatlar uygunluğunda her zaman gelecekte etkili olarak şekilde itiraz edebilirler. İtiraz özellikle direk reklam amaçlı işlemler için yapılabilir.

Başka türlü idari hukuksal veya yagısal bir yasal önlemin alınmasına tesiri olmaksızın, sizinle ilgili kişisel verilerin işleminin Veri Koruma Temel Yönetmeliği’ni (DSGVO) ihlal ettiği düşüncesindeyseniz, sizin özellikle sizin ikamet ettiğiniz yerle, iş yerinizin bulunduğu yerle veya muhtemel ihlalin oluştuğu yerle ilgili üye ülkedeki bir denetim makamında itirazda bulunmaya hakkınız bulunmaktadır.

1.4 Verilerin silinmesi ve saklama süresi

Etkilenenlerin kişisel verileri, saklamanın amacının ortadan kalmış olmasıyla, silinir veya dondurulur. Bunun ötesinde saklama ancak bu durumu avrupasal veya ulusal kanun yapıcıların sorumlunun tabi olduğu birlik hukukuna uygun yönergelerle, kanunlarla veya diğer talimatlarla öngörmesi durumunda yapılabilir. Verilerin dondurulması veya silinmesi, bir sözleşmenin yapılması veya sözleşmenin yerine getirilmesi için bir gereksinim olmadığı halde, belirtilen normların öngörülen saklama süresinin sona ermesi durumunda da oluşur.      

1.5 İşlem güvenliği

1. Biz münasip ve modern tekniğe uygun tekniksel ve organizasyonel güvenlik önlemleri (TOMs) uyguladık. Bu şekilde tarafımızdan işlenen veriler tesadüfi veya kasıtlı manipülasyondan, kayıptan, tahribattan ve yetkisiz erişimlerden korunmaktadır.

2. Güvenlik önlemlerine özellikle verilerin sizin tarayıcınız ile bizim sunucumuz arasında şifreli olarak aktarılması dahildir.

1.6 Verilerin üçüncü taraflara aktarımı, alt yüklenici ve üçüncü sunucular

1. Kişisel verilerin üçüncü tarafa aktarımı sadece kanunların talimatları çerçevesinde yapılır. Kullanıcının verilerini üçüncü taraflara sadece, bunların örneğin muhasebe amaçlı olarak gerekli olmaları veya diğer amaçla kullanıcılara karşı sözleşmeden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi için aktarımın gerekli olması halinde yapılır.

2. Online sunularımız için alt yüklenicileri atamamız durumunda, bu yüklenicilere karşı uygun sözleşmesel önlemler ile uygun tekniksel ve organizasyonel önlemler almaktayız.

3. Bizim diğer yüklenicilerin (aşağıda birlikte „üçüncü sunucu“ olarak tanımlanır) içerik, araç ve diğer malzemelerini kullanmamız ve bunların adı geçen merkezinin bir üçüncü ülkede olması halinde, verilerin transferinin üçüncü sunucunun merkezinin bulunduğu ülkeye yapıldığı hesaba katılır. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere transferi sadece uygun bir veri koruma düzeyinin, kullanıcının onayının veya aksi halde kanuni bir izinin bulunması durumunda yapılır.

2   Somut bilgi işlem

2.1 Online sununun kullanımı ile ilgili bilgilerin toplanması

1. Online sununun kullanılmasında bilgiler kullanıcının tarayıcısından otomatikman bize aktarılır; bunlara çağırımı yapılan web sayfasının adı, dosya, çağırımın tarihi ve saati, aktarılan veri miktarı, başarılı çağırım hakkında bildiri, tarayıcının tipi ile versiyonu, kullanıcının işletim sistemi, Referrer URL (bir öncesi ziyaret edilen sayfa), IP adresi ve   soran sunucu aittir.

2. Bu bilgilerin işlemi haklı çıkarlar gerekçesiyle Veri Koruma Temel Yönetmeliği’nin (DSGVO) 6. maddesinin (1.) fıkrası f harfi gereğince (örneğin online sununun optimalleştirilmesi) ve işlemin güvenliğinin teminatı ile ilgili olarak Veri Koruma Temel Yönetmeliği’nin (DSGVO) 5. maddesinin (1.) fıkrası f harfi gereğince (örneğin siber ataklarına karşı savunma ve bunların aydınlatılması) oluşur.

3. Verilerin toplanmasının ve verilerin saklanmasının günlük dosyalarda yapılması online sununun hazır bulundurulmasında mutlaka gereklidir. Bu gerekçeyle kullanıcı tarafın silme, itiraz ve düzeltme yapma olanağı bulunmamaktadır.

2.2 Email aracılığı ile kontak kurma

1. Bizimle E-Mail aracılığı ile kontak kurmada kullanıcı tarafından hazır bulundurulan veriler sadece sorunun çözülmesi ve sonuçlandırılması için işlenir.

2. Verilerin başka amaçla kullanılması sadece kullanıcının onayı bazında oluşur.

2.3 Diğer web sayfalarına linkler

1. Bizim bazı servislerimizi kullanmanız sırasında (örneğin „GİK“) otomatik olarak web sayfası https://www.dresselhaus.de adresine yönlendirileceksiniz. Bazı başka servisleri (z.B. „Teknik - Standartlaştırma“) kullanmanız sırasında otomatik olarak üçüncü tarafların web sayfalarına (örneğin https://www.din.de) yönlendirileceksiniz.

2. Lütfen bu verileri koruma beyanının orada geçerliliğinin olmadığını dikkate alınız. Linklendiğiniz sayfanın verileri koruma beyanı buradakinden büyük miktarda sapma yapabilir.

2.4 Webshop - Kullanımı

1. Bizim Webshop üzerinden bir sipariş vermek istemeniz durumunda, bu amaçla içinde sonraki diğer satın alışlar için saklanacak sizin verilerinizi içeren, bir müşteri hesabının açılması gerekir. Sizin hesap açılması için yaptıtınız müracaatınızın reddedilmesi halinde, tarafınızdan yüklenen veriler, saklamaya hukuki açıdan yükümlülüğümüzün kalkmasını takiben, silinecektir.

2. Şayet bir müşteri hesabı açarsak, tarafınızdan müracaat bağlantısında beyan ettiğiniz veriler iptal edilebilir şekilde saklanır. Hesabı her zaman sildirebilirsiniz. Bununla ilgili olarak lütfen sizin için yetkili görevliye başvurunuz. Tarafınızdan bildirilmiş olan verileri sizin siparişlerinizi yerine getirmek için kullanıyoruz. Bunun için gerektiğinde sizin adresinizi görevlendirilen bir sevkiyat firmasına ve gerektiğinde sizin ödeme verilerini bizim birlikte çalıştığımız bankaya iletiyoruz.

3. Biz bu verileri de sözleşmenin yerine getirilmesini takiben ve ticari hukuk açısından saklama zorunluluğu süresinin bitiminden sonra iptal ediyoruz.

4. Üçüncü tarafların sizin kişisel verilerinize, özellikle mali verilere yetkisiz erişimi engellemek için sipariş işlemi SSL tekniği ile şifrelendirilir.

5. Sizin verilerinizin işlenmesi için hukuki dayanak sipariş işleminin sonunda genel işlem koşullarımızı tanıyarak onaylamanızdır. Bizim genel işlem koşulları https://www.dresselhaus.de/fileadmin/user_upload/08_agb/AGB_Verkaufsbedingungen_Deutsch.pdf altında hizmetinize sunulur.

6. Bizim Webshopu kullanmak için diger bilgileri menü öğesi „Hilfe“ altında bulabilirsiniz. (https://shop.dresselhaus.de/de/17-Hilfe/).

2.5 Google Analytics

1. Bu web sitesini Google Analytics, bir Google Inc. („Google“) web analiz hizmeti olarak kullanır.

2. Google Analytics sizin bilgisayarınıza yüklenen ve web sayfasının tarafınızdan kullanılmasının analizine olanak sağlayan „cookiler“, text dosyaları, kullanır. Cooki aracılığı ile bu web sayfasının tarafınızdan kullanılması hakkında oluşturulan bilgiler genellikle Google’un USA’daki bir sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu web sayfasındaki IP-Anonimleştirmenin aktive edilmesi durumunda sizin IP-Adresiniz Google tarafından önceden Avrupa Birliği Üye Devletleri dahilinde veya Avrupa Ekonomik Alanı’nın diğer sözleşme ülkelerinde kısaltılır. Sadece olağanüstü durumlarda tam IP-Adresi Google’un USA’daki sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu web sayfasının işleticisinin adına Google bu bilgileri sizin web sayfasını kullanmanız açısından değerlendirmek, bu web sayfasının aktiviteleri hakkında raporlar hazırlamak ve web sayfasının kullanılması ve internetin kullanılması ile bağlantılı hizmetleri web sayfasının işleticisine sunmak amacıyla kullanacaktır. Google Analytics çerçevesinde sizin tarayıcı tarafından aktarılan IP-Adresi Google’daki diğer verilerle bir araya getirilmez. Siz tarayıcı yazılımını uygun ayarlama ile cookilerin belleğe alınmasını engelleyebilirsiniz; fakat sizin bazı durumlarda bu web sayfasının bütün fonksiyonlarını tam anlamında kullanma olanağınızın bulunmayacağına dikkatinizi çekeriz. Siz bunun ötesinde cooki tarafından üretilen ve sizin web sayfasını kullanmanızla ilgili olan verilerin (sizin IP-Adresiniz da dahil olmak üzere) Google tarafından toplanmasına ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine engel olabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de üzerinden Browser-Plugin’i indirmeniz ve yüklemeniz gerekmektedir.

3. Diğer taraftan sizin verilerinizin gelecekte de bu web sayfasının ziyaret edilmesi sırasında toplanmasını aşağıda kayıtlı Opt.-Out cookiyi kullanarak engelleyebilirsiniz: Google Analytics deaktivieren

3 Cookie-Policy

3.1 Genel bilgiler

1. Cookiler bizim web sunucusu veya üçüncü taraf web sunucuları tarafından kullanıcının web tarayıcısına aktarılan ve orada gelecekteki bir çağırım için saklanan bilgilerdir. Cookiler küçük dosyalar olabileceği gibi, başka çeşit bilgi biriktirimi de olabilir.

2. Kullanıcıların cookilerin bilgisayarında saklanmasını istemedikleri durumda, onların tarayıcılarının sistem ayarlamalarında bununla ilgili opsiyonu deaktive etmeleri rica olunur. Saklanmış olan cookiler tarayıcının sistem ayarlamalarında silinebilir. Cookilerin hariç bırakılması bu online sununun fonksiyonlarının sınırlanmasına yolaçabilir.

3.2 İtiraz olanakları

Siz ulaşma mesafesinin ölçümüne ve reklam amaçlarına hizmet eden cookilerin uygulanmasına itiraz edebilirsiniz, bunun için

a. ağ reklam girişimini devre dışı bırakma sayfası: http://optout.networkadvertising.org/

b. US-amerikan web sayfası: http://www.aboutads.info/choices

c. Avrupa web sayfası: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

4 Verileri koruma beyanının değiştirilmesi

1. Bu verileri koruma beyanını verilerin işlenmesi ile ilgili olarak, bunların değişen hukuki durumlara, online sunularındaki veya verilerin işlenmesindeki değişikliklere uyumunu sağlamak için, değiştirmek hakkımız saklıdır.

2. Kullanıcıların onayı gerekliyse veya kullanıcılarla olan sözleşme ilişkisinin düzenlemeleri verileri koruma beyanının bir parçasını oluşturuyorsa, değişiklikler kullanıcıların onayı ile yapılır.

3. Kullanıcıların düzenli olarak kendilerini bu verileri koruma beyanının içeriği hakkında bilgilendirmeleri rica olunur.

Durum: 29.05.2018